Gdpr

Persondatapolitik og rettigheder hos Langeskov Kropspleje og New Concept Center.

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Langeskov Kropspleje og New Concept Center indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for person og helbreds oplysninger, som du afgiver til Langeskov Kropspleje og New Concept Center.

1.3 Langeskov Kropspleje er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Langeskov Kropspleje kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER LANGESKOV KROPSPLEJE OG NEW CONCEPT CENTER, OG TIL HVILKE FORMÅL. 

2.1 Når du besøger klinikken indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato samt behandlings relevante helbreds oplysninger.

2.2 Dine oplysninger om booking af behandlinger kan vi også opbevare for at overholde lovkrav til bogføring og regnskab.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER.

3.1 Oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefon nummer kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender udelukkende eksterne samarbejdspartnere til bogføring og faktura håndtering. Denne eksterne samarbejdspartner er e-conomic.dk. 

Dermed bliver e-conomic databehandler for de afgivne oplysninger. 

Denne virksomhed er databehandler under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandleren må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. 

Visma e-conomic a/s

CVR: 29403473

Langebrogade 1

1411 København K.

Danmark

Tlf.: + 45 88 20 48 40

4. DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.1 Indsigtsretten samt retten til berigtigelse og sletning.

Du kan til hver en tid kræve indsigt i dine informationer. Du kan til enhver tid rette i de opbevarede informationer. Du kan samtidig til enhver tid kræve dine informationer slettet. Dette gøres ved at henvende dig personligt på klinikken.

4.2 Retten til at tilbagekalde samtykke.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Dette gøres ved at henvende dig personligt på klinikken.

4.3 Retten til at klage

Hvis du ønsker at klage over indsamlingen af information, kan dette gøres hos den nationale databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet. Du kan kontakte datatilsynet på følgende måde:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

5. SLETNING AF PERSONDATA

Oplysninger indsamlet i forbindelse med behandlinger eller uddannelses forløb vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget din booking. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. 

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. SAMTYKKE

7.1 Samtykke til opbevaring af persondata gives ved første behandling på klinikken eller ved første modul på uddannelsen.

7.2 Personen, som giver samtykke til, at personoplysninger opbevares hos Langeskov Kropspleje og New Concept Center skal være fyldt 16 år. 

Hvis personen, som skal behandles, er under 16 år, skal en værge eller forældre give samtykke.

8. KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Langeskov Kropspleje og New Concept Center er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Langeskov Kropspleje 

New Concept Center

Pilegårds Alle 1

5550 Langeskov

E-mail: info@langeskovkropspleje.dk 

Tlf.: + 45 40 72 49 49

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere privatlivspolitikken efter behov. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiderne, www.langeskovkropspleje og www.newconceptcenter.com, eller ved dit besøg i klinikken eller på uddannelsen.